Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Documenten

01 Schoolgids Maria 2021-2022

01_1 Jaarkalender bijlage bij schoolgids 2021-2022

01_2 Jaarkalender Bijlage bij schoolgids 2022-2023

02 Urenberekening kindrooster vakanties en vrije dagen 2021-2022

02_1 Vakantierooster 2021-2022

02_2 Vakantierooster 2022-2023

03 Aanmeldformulier

03_1 Toelatingsbeleid

04 Schoolplan 2019-2023

05 Zorgplan cluster

05_1 Beleidsplan Dyslexie

05_2 Basisondersteuning

05_3 SchoolOndersteuningsProfiel

06_GGD_Jeugdgezondheidszorg_op_de_basisschool

06_1 Basisteam Jeugd en gezin

07 Ouderportaal-Handleiding

07_1 Ouderportaal – Toelichting toetsen

07_2 KVM informatie ouders

08 Verlofregeling

08_1 Voorwaarden-toekennen-extra-vakantie-verlof-en-vrij-weekend

08_2 Aanvraagformulier voor verlof.docx

08_3 Formulier verklaring accountant tbv verlofaanvraag

09 Ziekmeldingen

10 Veiligheidsplan cluster Ma – MtH

10_1 privacy

10_2 Gedragscode leerlingen en ouders

10_3 Gedragscode personeel

11 Procedure schorsing en verwijdering leerlingen

11_1 Klachtenregeling

12 Medisch handelingsprotocol

13 Protocol wandelend op pad

13_1 Protocol met de fiets op pad

13_2 Protocol vervoer van kinderen met personenwagen

13_3 Protocol met de fiets naar de sporthal

13_4 protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

13_5 Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders vragenlijst.docx

13_6 Protocol Meldcode Kindermishandeling Huiselijk geweld

14 Opvangplan vervanging bij ziekte of verlof

15 Communicatie

16 Tevredenheidsonderzoeken_2021

17 Tips voor gezonde voeding op school

17_1 Gezond trakteren

18_schoolreis

19 handige adressen