Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Missie

Onze school spant zich in om het totale leren van kinderen te bevorderen.

Een school moet kinderen een stevige basis bieden op het gebied van lezen, taal en rekenen. Minstens even belangrijk is het om in te zetten op de ‘brede competentieontwikkeling’.

Waar onderwijs vroeger vooral kennisoverdracht was, vraagt onderwijs voor morgen veel meer focus op het (zelfstandig) verwerven, verwerken en presenteren van informatie. We realiseren ons steeds dat we kinderen voorbereiden op het best passende vervolgonderwijs en de maatschappij van de toekomst.

Wij willen dat ons onderwijs gericht is op het leggen van een stevige basis voor de toekomst en een krachtig effect heeft op het leren van kinderen en team. Leren in de breedste zin van het woord.

Ons motto is dan ook:

Basisschool Maria daar leer je.

Visie


Kindgericht onderwijs op basisschool Maria:
Onderwijs dat bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij specifieke kennis en vaardigheden geïntegreerd, thematisch en betekenisvol wordt aangeboden.

Het wordt vormgegeven vanuit persoonlijk leiderschap:
– vanuit eigen keuzes en een proactieve houding
– met het doel voor ogen
– vanuit wederzijds vertrouwen
En op basis van de graadmeters betrokkenheid en welbevinden.

Het is op weg naar een adaptief en gepersonaliseerd organisatiemodel. Er wordt daarbij gewerkt met een variëteit aan leerroutes en werkvormen en het wordt ondersteund door inzet van ICT.